het lege nest

Het lege nest syndroom kenden we niet. Onze vogels waren wel uitgevlogen, maar hadden hun eigen nesten.

Ons oude nest was af en toe wat flinker gevuld.

Er is nu een leeg nestje, ‘t blijft leeg.